Fundacja Atena realizuje projekt „rozwińmy skrzydła z fundacją Atena” . Projekt kierowany jest do osób po 60 roku życia i realizuje cel: zwiększenia dostępności usług społecznych, wspierania samopomocy i samoorganizacji seniorów. W ramach zadań fundacja: przygotowuje seniorów do wewnątrz pokoleniowych działań pomocowych, realizuje czasowe punkty opieki, aktywizacji i terapii zajęciowej oraz poradnictwa prawno-społeczno-zdrowotnego. Przy wykorzystaniu zespołu „Skrzydła Ateny” wspiera osoby w wychodzeniu z samotności i wzmacnia integracje społeczną. Realizuje usprawniające zajęcia ruchowe w postaci aerobiku i Qi gong. Szkoli w zakresie nowych technologii oraz zajęć wokalnych.

 

Jako realizator zajęć ruchowych Qigong Lecący Żuraw zapraszam osoby z Gminy Wiązów do integracji i aktywnego spędzenia czasu.

Spotykamy się w okresie od sierpnia do grudnia 2016 roku co wtorek w godzinach od 14:00 do 16:00 w świetlicy wiejskiej w Częstocicach w gminie Wiązów.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłaszanie się do biura fundacji ATENA w Oławie przy ul. 1- ego Maja 1 lub telefonicznie pod numery: 71 303 24 68, 502 414 118, 783 822 285.

 

 

Program dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.