AKADEMIA ZDROWIA

„ZDROWE CIAŁO, SIŁA DUCHA I CZYSTY UMYSŁ”

zaprasza na zajęcia

QIGONG

co wtorek od dnia 15 X do 19XI w godzinach od 12:00 do 14:00.

Brzeg ul. Trzech Kotwic 11 L

Zgłoszenia pod numerem 691 762 629

ASOS 2014-2020

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych

Poniedziałek

Godzina: Miejsce:

Wtorek

Godzina: Miejsce:
8:30

9:30
 Kasztanowa
7/3   WMK
18:30

20:00

 Różana 4/6

BAKARA

Środa

Godzina: Miejsce:

Czwartek

Godzina: Miejsce:

Piątek

Godzina: Miejsce:

Zobacz w aktualnościach:

ASOS

Brzeg

Jeśli Masz propozycje zorganizowania grupy praktykujących Qigong w innym miejscu i czasie niż przedstawione powyżej napisz na adres: info@AkademiaQigong.pl lub zadzwoń pod numer 797 186 405.

Informacje o odpłatnościach

Opłaty wnoszone przez uczestników zajęć w zależności od ilość wejść w miesiącu:

wejście jednorazowe  30 zł

dwa wejścia                60 zł

trzy wejścia                 90 zł

cztery wejścia           110 zł

pięć wejść                 130 zł

sześć wejść               150 zł

siedem wejść            170 zł

osiem wejść              180 zł

dziewięć wejść          190 zł

dziesięć wejść           200 zł

Powyższe ceny obowiązują w lokalizacjach:

Wrocław ul. Różana 4 – 6 Dom Kultury BAKARA

Warunki uczestnictwa oraz odpłatności w poniższych lokalizacjach ustalane są w recepcji:

Żerniki Wrocławskie ul. Strzelińska 41

Integrative Medical Center

wejście w ramach wykupionych pakietów medycznych (bez dopłat)

wejście jednorazowe poza pakietami 25 zł

zapisy i płatności za zajęcia w recepcji głównej IMC

informacje pod numerem telefonu 71 330 65 29, tel. kom. 667 939 372 lub emailem. kontakt@imc.wroc.pl Żerniki Wrocławskie IMC

Terminy spotkań wg. grafików:
– Integrative Medical Center,
– Fundacja Kobieta i Natura

Wrocław al. Kasztanowa 7/3

Fundacja Wrocław Miasto Kobiet

Opłata uiszczana w fundacji w wysokości 30 zł.

Zapisy oraz informacje o zajęciach uzyskać można w biurze fundacji dzwoniąc pod numer 506 856 328.

Opłaty wnoszone przez seniorów w zależności od ilości wejść w miesiącu:

Przy wejściu jednorazowym 20 zł

Dwa wejścia                          40 zł

Trzy wejścia                          50 zł

Cztery wejścia                      60 zł

Pięć wejść                             70 zł

Sześć wejść                          80 zł

Siedem wejść                       85 zł

Osiem wejść                         90 zł

Dziewięć wejść                     95 zł

Dziesięć wejść                      100 zł

Jeśli masz Wrocławską Kartą Seniora zapytaj prowadzącego o zniżki.

Powyższe ceny obowiązują w lokalizacjach:

Wrocław ul. Różana 4 – 6 Dom Kultury BAKARA

Warunki uczestnictwa oraz odpłatności w poniższych lokalizacjach ustalane są w recepcji:

Żerniki Wrocławskie ul. Strzelińska 41

Integrative Medical Center

wejście w ramach wykupionych pakietów medycznych (bez dopłat)

wejście jednorazowe poza pakietami 25 zł

zapisy i płatności za zajęcia w recepcji głównej IMC

informacje pod numerem telefonu 71 330 65 29, tel. kom. 667 939 372 lub emailem. kontakt@imc.wroc.pl

Terminy spotkań wg. grafików:
– Integrative Medical Center,
– Fundacja Kobieta i Natura

Wrocław al. Kasztanowa 7/3

Fundacja Wrocław Miasto Kobiet

Opłata uiszczana w fundacji w wysokości 30 zł.

Zapisy oraz informacje o zajęciach uzyskać można w biurze fundacji dzwoniąc pod numer 506 856 328.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Akademię Qigong, trenerów i instruktorów.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

Podane informacje o stanie ćwiczącego nie zwalniają go z konsultacji lekarskich lub specjalistycznych.

Ćwiczenia wykonywane są w możliwy do wykonania przez  ćwiczącego sposób.

Zakres wykonania ćwiczenia określa ćwiczący – uczestnik zajęć.

Jeśli ćwiczący ma wątpliwości co do możliwości wykonania ćwiczenia nie powinien go wykonywać.

Odpowiedzialność za przekroczenie swoich możliwości i ewentualne kontuzje i obrażenia spoczywa bezpośrednio na ćwiczącym.

Ubezpieczenie od następstw takiego postępowania leży po stronie ćwiczącego.

Niniejszym ćwiczący zwalnia prowadzącego zajęcia z odpowiedzialności za kontuzje i inne uszczerbki wynikające z wykonywania ćwiczeń.

Jeśli są wątpliwości co do możliwości uczestnictwa w zajęciach należy skontaktować się z odpowiednim lekarzem lub specjalistą.

Ćwiczenia bez względy na ich dobroczynny charakter nie zastępują porad medycznych, specjalistycznych ani zaleconej farmakoterapii czy innego postępowania medycznego.

Uczestnictwo w zajęciach następuje po akceptacji regulaminu.

Informacje o obiektach

imc-logo

O IMC:

Integrative Medical Center opiera się na filozofii utrzymywania dobrego stanu zdrowia, a nie jedynie powierzchownego zwalczania chorób. Ujmujemy pacjenta całościowo i podmiotowo, oferując kompleksowe i indywidualne rozwiązania.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, laboratorium badawczym i kontaktami ze światowymi autorytetami medycznymi. Specjalizujemy się w leczeniu chorób trudnych, w tym przewlekłych, onkologicznych i cywilizacyjnych.

Zindywidualizowany program leczenia opracowujemy w oparciu o wszystkie aspekty życia pacjenta. Harmonijnie łączymy osiągnięcia medycyny z narzędziami z zakresu psychologii, fizjoterapii oraz terapii wschodnich i naturalnych.

 

Lokalizacja:

Integrative Medical Center
Żerniki Wrocławskie ul. Strzelińska 41
Namiar GPS: 51.028091, 17.062900

Dostępność:

Dojazd:

  • od strony Wrocławia drogą 395, zjazd w lewo do Kliniki tuż przed tabliczką końca Żernik Wrocławskich,
  • z autostrady A4 – prosimy zjechać zjazdem 161 Strzelin/Wrocław Wschód i kierować się drogą 395 na Wrocław, Klinika znajduje się tuż za tabliczką „Żerniki Wrocławskie” po prawej stronie,
  • Wschodnią Obwodnicą Wrocławia – na rondzie Żerniki Wrocławskie – Jagodno zjazd, w kierunku Strzelina,
  • pociągiem (w pobliżu stacja PKP Smardzów) oraz autobusem PKS,
  • autobusem podmiejskim linii 900 L i 910.

Terminy zajęć:

Spotkania wg. grafików:
– Integrative Medical Center,
– Fundacja Kobieta i Natura

 

Odpłatności:

zajęcia w ramach pakietów bezpłatne

zajęcia poza pakietami płatne 25 zł

 

Informacja dodatkowa:

Na sale wchodzimy w obuwiu zmiennym. Ćwiczymy w obuwiu, w skarpetkach lub na bosaka. Na zajęcia przychodzimy 10 – 15 minut wcześniej aby bez pospiechu przygotować się do ćwiczeń.

Zapisy na zajęcia oraz Informacje o zajęciach i usługach uzyskać można w recepcji głównej IMC pod numerem telefonu 71 330 65 29, tel. kom. 667 939 372, emailem: kontakt@imc.wroc.pl

Lokalizacja:

Ćwiczymy w sali gimnastycznej wyłożonej drewnianą klepką. Oprócz sali do dyspozycji ćwiczących są szatnie i sanitariaty. Jedna ze ścian obłożona lustrami.

Dostępność:

Komunikacja miejska przemieszczająca się wzdłuż ulicy Grabiszyńskiej i Inżynierskiej.

Dla pojazdów parking przy wejściu do budynku od strony nasypu kolejowe.

Dla rowerów parking wewnątrz budynku.

Terminy zajęć:

wtorki        18:30 – 20:00

Odpłatności:

Odpłatności wg cennika -60 i 60+

 

Informacja dodatkowa:

Ćwiczymy  w wygodnym, luźnym stroju, w obuwiu zmiennym, w skarpetkach lub na bosaka.
Na zajęcia przychodzimy 10 minut wcześniej aby bez pospiechu przygotować się do ćwiczeń. Strój luźny i wygodny.

Lokalizacja:

Ćwiczymy w siedzibie Fundacji Wrocław Miasto Kobiet i w sali z drewnianą podłogą. Oprócz sali do dyspozycji ćwiczących są szatnie i sanitariaty.

Dostępność:

Komunikacja miejska przemieszczająca się wzdłuż ulicy Wiśniowej, Hallera i Powstańców Śląskich. Dla pojazdów parking wzdłuż alei Kasztanowej przy wejściu do budynku.

Terminy zajęć:

wtorki                 8:30 – 9:30

Odpłatności:

Opłata uiszczana w fundacji w wysokości 30 zł.

Informacja dodatkowa:

Ćwiczymy  w wygodnym, luźnym stroju, w obuwiu zmiennym, w skarpetkach lub na bosaka.
Na zajęcia przychodzimy 10 minut wcześniej aby bez pospiechu przygotować się do ćwiczeń. Strój luźny i wygodny.

Zapisy oraz informacje o zajęciach uzyskać można w biurze fundacji dzwoniąc pod numer 506 856 328.