Przerwa wakacyjna do 9 lipca. 

Zajęcia rozpoczniemy od wtorku 10 lipca.

Zapraszam do udziału w zajęciach.

Chcesz rozpocząć lub kontynuować – nasze drzwi są otwarte.

Poniedziałek

Godzina: Miejsce:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

Godzina: Miejsce:
18:00

18:55

 Różana 4/6

BAKARA

QIGONG – FORMA

 19:00

20:00
  Różana 4/6

BAKARA

QIGONG – BYCIE W PRZEPŁYWIE

Środa

Godzina: Miejsce:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

Godzina: Miejsce:
 

 

 

 

Piątek

Godzina: Miejsce:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz w aktualnościach:

QIGONG FORMA

– uziemienie, oczyszczenie energetyczne, forma długa, automasaż,

– mówiąc po europejsku – uważny ruch, świadomość – bycie.

QIGONG – BYCIE W PRZEPŁYWIE

– uziemienie, oczyszczenie energetyczne, forma krótka,

medytacja: z pobudzeniem energii w narządach, z kulą indywidualną i grupową,

– i po europejsku mówiąc – relaksacja, uważny ruch i bez ruch, świadomość – bycie.

Jeśli Masz propozycje zorganizowania grupy praktykujących Qigong w innym miejscu i czasie niż przedstawione powyżej napisz na adres: info@AkademiaQigong.pl lub zadzwoń pod numer 797 186 405.

Informacje o odpłatnościach

Propozycja wnoszenia opłat (możesz zaproponować swoją) przez uczestników zajęć – 60 w zależności od planowanej ilości godzin praktyki w miesiącu:

Ilość godzin w mc        odpłatność                             Ilość godzin w mc        odpłatność

1                              50 zł                                              11                         230 zł

2                              80 zł                                              12                         240 zł

3                            110 zł                                              13                         250 zł

4                            130 zł                                              14                         260 zł

5                            150 zł                                              15                         270 zł

6                            170 zł                                              16                         280 zł

7                            190 zł                                              17                         290 zł

8                            200 zł                                              18                         300 zł

9                            210 zł                                              19                         310 zł

10                           220 zł                                              20                         320 zł

Powyższe ceny obowiązują w lokalizacjach:

Wrocław ul. Różana 4 – 6 Dom Kultury BAKARA

Propozycja wnoszenia opłat (możesz zaproponować swoją) przez uczestników zajęć 60 + w zależności od planowanej ilości godzin praktyki w miesiącu:

Ilość godzin w mc        odpłatność                             Ilość godzin w mc        odpłatność

1                              30 zł                                              11                         135 zł

2                              50 zł                                              12                         140 zł

3                              60 zł                                              13                         145 zł

4                              70 zł                                              14                         150 zł

5                              80 zł                                              15                         155 zł

6                              90 zł                                              16                         160 zł

7                            100 zł                                              17                         165 zł

8                            110 zł                                              18                         170 zł

9                            120 zł                                              19                         175 zł

10                           130 zł                                             20                         180 zł

Powyższe ceny obowiązują w lokalizacjach:

Wrocław ul. Różana 4 – 6 Dom Kultury BAKARA

Regulamin uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Akademię Qigong, trenerów i instruktorów.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

Podane informacje o stanie ćwiczącego nie zwalniają go z konsultacji lekarskich lub specjalistycznych.

Ćwiczenia wykonywane są w możliwy do wykonania przez  ćwiczącego sposób.

Zakres wykonania ćwiczenia określa ćwiczący – uczestnik zajęć.

Jeśli ćwiczący ma wątpliwości co do możliwości wykonania ćwiczenia nie powinien go wykonywać.

Odpowiedzialność za przekroczenie swoich możliwości i ewentualne kontuzje i obrażenia spoczywa bezpośrednio na ćwiczącym.

Ubezpieczenie od następstw takiego postępowania leży po stronie ćwiczącego.

Niniejszym ćwiczący zwalnia prowadzącego zajęcia z odpowiedzialności za kontuzje i inne uszczerbki wynikające z wykonywania ćwiczeń.

Jeśli są wątpliwości co do możliwości uczestnictwa w zajęciach należy skontaktować się z odpowiednim lekarzem lub specjalistą.

Ćwiczenia bez względy na ich dobroczynny charakter nie zastępują porad medycznych, specjalistycznych ani zaleconej farmakoterapii czy innego postępowania medycznego.

Uczestnictwo w zajęciach następuje po akceptacji regulaminu.

Informacje o obiektach

Lokalizacja:

Ćwiczymy:

– w sali gimnastycznej wyłożonej drewnianą klepką w której jedna ze ścian obłożona jest lustrami.

lub

– w sali widowiskowej.

Oprócz sali do dyspozycji ćwiczących są szatnie i sanitariaty.

Dostępność:

Komunikacja miejska przemieszczająca się wzdłuż ulicy Grabiszyńskiej i Inżynierskiej.

Dla pojazdów parking przy wejściu do budynku od strony nasypu kolejowego.

Dla rowerów parking wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Terminy zajęć:

wtorki:

18:00 – 18:55 – Forma

19:00 – 19:55 – Medytacja, bycie w przepływie

Odpłatności:

Odpłatności wg cennika -60 i 60+

 

Informacja dodatkowa:

Ćwiczymy  w wygodnym, luźnym stroju, w obuwiu zmiennym, w skarpetkach lub na bosaka.
Na zajęcia przychodzimy 10 minut wcześniej aby bez pospiechu przygotować się do ćwiczeń. Strój luźny i wygodny.