W związku z obecną sytuacją COVID zajęcia wstrzymane do odwołania.

Poniedziałek

Godzina: Miejsce:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

Godzina: Miejsce:
18:00

18:55

 Różana 4/6

BAKARA

QIGONG – FORMA

 19:00

20:00
  Różana 4/6

BAKARA

QIGONG – BYCIE W PRZEPŁYWIE

Środa

Godzina: Miejsce:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

Godzina: Miejsce:
 19:00

19:55
 Różana 4/6

BAKARA

QIGONG – FORMA

 20:00

20:45
  Różana 4/6

BAKARA

QIGONG – BYCIE W PRZEPŁYWIE

Piątek

Godzina: Miejsce:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz w aktualnościach:

Zajęcia trwają

możesz zacząć już dziś.

QIGONG FORMA

– uziemienie, oczyszczenie energetyczne, forma długa i krótka, automasaż,

– mówiąc po europejsku – uważny ruch, świadomość – bycie.

QIGONG – BYCIE W PRZEPŁYWIE

– uziemienie, oczyszczenie energetyczne, doładowanie, medytacja: z pobudzeniem energii w narządach, z kulą indywidualną i grupową,

– i po europejsku mówiąc – relaksacja, uważny ruch i bez ruch, świadomość – bycie.

Jeśli Masz propozycje zorganizowania grupy praktykujących Qigong w innym miejscu i czasie niż przedstawione powyżej napisz na adres: info@AkademiaQigong.pl lub zadzwoń pod numer 797 186 405.

Informacje o odpłatnościach

Propozycja wnoszenia opłat (możesz zaproponować swoją) przez uczestników zajęć w zależności od ilość wejść w miesiącu:

wejście jednorazowe  30 zł

dwa wejścia                60 zł

trzy wejścia                 90 zł

cztery wejścia           110 zł

pięć wejść                 130 zł

sześć wejść               150 zł

siedem wejść            170 zł

osiem wejść              180 zł

dziewięć wejść          190 zł

dziesięć wejść           200 zł

Powyższe ceny obowiązują w lokalizacjach:

Wrocław ul. Różana 4 – 6 Dom Kultury BAKARA

Propozycja wnoszenia opłat (możesz zaproponować swoją) przez seniorów w zależności od ilości wejść w miesiącu:

Przy wejściu jednorazowym 20 zł

Dwa wejścia                          40 zł

Trzy wejścia                          50 zł

Cztery wejścia                      60 zł

Pięć wejść                             70 zł

Sześć wejść                          80 zł

Siedem wejść                       85 zł

Osiem wejść                         90 zł

Dziewięć wejść                     95 zł

Dziesięć wejść                      100 zł

Jeśli masz Wrocławską Kartą Seniora zapytaj prowadzącego o zniżki.

Powyższe ceny obowiązują w lokalizacjach:

Wrocław ul. Różana 4 – 6 Dom Kultury BAKARA

Regulamin uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Akademię Qigong, trenerów i instruktorów.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

Podane informacje o stanie ćwiczącego nie zwalniają go z konsultacji lekarskich lub specjalistycznych.

Ćwiczenia wykonywane są w możliwy do wykonania przez  ćwiczącego sposób.

Zakres wykonania ćwiczenia określa ćwiczący – uczestnik zajęć.

Jeśli ćwiczący ma wątpliwości co do możliwości wykonania ćwiczenia nie powinien go wykonywać.

Odpowiedzialność za przekroczenie swoich możliwości i ewentualne kontuzje i obrażenia spoczywa bezpośrednio na ćwiczącym.

Ubezpieczenie od następstw takiego postępowania leży po stronie ćwiczącego.

Niniejszym ćwiczący zwalnia prowadzącego zajęcia z odpowiedzialności za kontuzje i inne uszczerbki wynikające z wykonywania ćwiczeń.

Jeśli są wątpliwości co do możliwości uczestnictwa w zajęciach należy skontaktować się z odpowiednim lekarzem lub specjalistą.

Ćwiczenia bez względy na ich dobroczynny charakter nie zastępują porad medycznych, specjalistycznych ani zaleconej farmakoterapii czy innego postępowania medycznego.

Uczestnictwo w zajęciach następuje po akceptacji regulaminu.

Informacje o obiektach

Lokalizacja:

Ćwiczymy w sali gimnastycznej wyłożonej drewnianą klepką. Oprócz sali do dyspozycji ćwiczących są szatnie i sanitariaty. Jedna ze ścian obłożona lustrami.

Dostępność:

Komunikacja miejska przemieszczająca się wzdłuż ulicy Grabiszyńskiej i Inżynierskiej.

Dla pojazdów parking przy wejściu do budynku od strony nasypu kolejowe.

Dla rowerów parking wewnątrz budynku.

Terminy zajęć:

wtorki i czwartki

18:00 – 18:55 – Forma

19:00 – 19:55 – Medytacja, bycie w przepływie

20:00 – 21:00 – Forma

Odpłatności:

Odpłatności wg cennika -60 i 60+

 

Informacja dodatkowa:

Ćwiczymy  w wygodnym, luźnym stroju, w obuwiu zmiennym, w skarpetkach lub na bosaka.
Na zajęcia przychodzimy 10 minut wcześniej aby bez pospiechu przygotować się do ćwiczeń. Strój luźny i wygodny.