2016 08 21 Rozwińmy skrzydła z fundacją Atena – program dla osób po 60 roku życia.

Fundacja Atena realizuje projekt „rozwińmy skrzydła z fundacją Atena” . Projekt kierowany jest do osób po 60 roku życia i realizuje cel: zwiększenia dostępności usług społecznych, wspierania samopomocy i samoorganizacji seniorów. W ramach zadań fundacja: przygotowuje seniorów do wewnątrz pokoleniowych działań pomocowych, realizuje czasowe punkty opieki, aktywizacji i terapii zajęciowej oraz poradnictwa prawno-społeczno-zdrowotnego. Przy wykorzystaniu…